Säilytyksistä ja tuhosia kirkkoa Karjalan entisellä suomalasella osalla ja Karjalan Kannaksella.

 

 

Russian version
 Main page
 Guestbook
 Forum
 Mail us
 
 

Karjalan Tasavalta 

Lumivaara
Kurkijoki
Jaakkima
Kuikkaniemi
Suojarvi
Varpakylä
Leppäsyrjä
Loimola
Salmi
Orusjärvi
Mursula
Helylä
Ruskeala
Sortavala
Ilmee
Värtsilä
Korpiselka
Impilahti
Pälkjärvi
Soanlahti
Harlu
Hiitola
Tiurula

Pietarin alue 

Käkisalmi
Kanneljarvi
Koivisto
Räjsälä
Kaukola
Kivennapa
Jaaski
Enso
Äyräpäa
Kangaspelto
Valkjarvi
Uusikirkko
Kaukjärvi
Muolaa
Ihantala
Pyhäjarvi
Sakkola
Viipuri
Vahviala
Sakkijarvi
Johannes
Antrea
Heinjoki
Kyyrölä
Kirvu
Vuoksenranta
Vuoksela
Rautu
Palkeala
Kuolemajärvi
Metsäpirtti
Raivola
Perkjärvi
Lounatjoki

Suomen lahden saaret 

Lavansaari
Seiskari
Suursaari
Tytarsaari

Laatokan saaret 

Mantsinsaari
Putsaari

Pietari 

Terijoki

 
 Viipuri.
Viipuri. Pietarin alue.
Выборг

Viipurin kartta: 1 - Viipurin Tuomiokirkko, 2 - Siunauskappeli, 3 - Ortodoksinen kirkko, 4 - Maaseurakunnan kirkko, 5 - Viipurin Ortodoksinen tuomiokirkko eli Preobrazhenskin katedraali, 6 - Ruotsalais-Saksalainen kirkko, 7 - Pyhän Eliaan ortodoksikirkko, 8 - Kirkko Pyhälle Hyacintukselle, 9 - Keskiaikaisen Agricolan kirkon piha ja kellotorni.

1. Viipurin Tuomiokirkko.

Viipurin uusi, arkkitehti Eduard Dippelin suunnittelema tuomiokirkko, joka valmistui 1893. Kirkossa oli tilaa 1000 hengelle ja sen torni huipuu kohosi 70 metrin korkeuteen. Kirkko vaurioitui pommituksissa helmikuussa 1940 ja sitä ryhdyttiin purkamaan venäläisten toimesta keväällä 1941. Lopullisesti rakennus purettiin 1950-luvulla.

Выборг Выборг

Новый кафедральный собор Выборга.

Выборг Выборг Выборг
Выборг

Tuomiokirkon ympärillä oli kaksi patsasta, joista vasemmanpuoleinen Gunnar Finnen veistämä vapaussodan sankaripatsas pystytettiin vuonna 1921. Oikealla Emil Wiksträmin tekemä Mikael Agricolan patsas tuomiokirkon edessä Linnankadun varrella. Se pystytettiin 1908. Agricolan patsasta ryhdyttin kuljettamaan pois kaupungista suomalaisten sotilaiden toimesta maaliskuun alussa 1940, ja sittemmin se katosi luultavasti Tienhaaran maastoon. Venäläiset poistivat san kari patsaan kesällä 1940.

Выборг Выборг

Общие планы Кафедральный собора.

Выборг Выборг

Кафедральный собор на втором плане - за библиотекой Аальто.

Кафедральный собор в строительных лесах.

Выборг Выборг

Постамент памятника М. Агриколе после эвакуации памятника.

Здание кафедрального собора в 1941 году.

 

2. Siunauskappeli.

Syksyllä vuonna l939 valmistunut siunauskappeli, jonka oli suunnitellut kaupunginarkkitehti Ragnar Ypyä. Siunauskappeli oli osittain rakennettu maan alle.

Выборг Выборг

Лютеранская капелла в 1939 году.

 

3. Ortodoksinen kirkko.

Hoviarkkitehti Vasilij Antonovitsh Kosjakoffin laatima julkisivupiirrustus venäläisestä sotilaskirkosta, jonka rakennustyöt keskeytyivät vuonna 1914 maailmansodan takia. Keskeneräinen kirkkorakennus Tervaniemen kalliolla vuonna 1930. Näitä puolivalmiita seinärakenteita pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon, kun tulevan Maakunta-arkiston suunnitelmia laadittiin. Kirkkorakennuksen graniit tiset sokkelit säilytettiin koskemattomana.

Выборг Выборг

Эскиз православного храма.

Фотография 1930-х годов.

 

4. Maaseurakunnan kirkko.

Viipurin maaseurakunnan eli entisen Mustainveljesten luostarikirkko rakennettiin kivestä luultavasti 1450-luvun jälkeen. Nykyisen ulkoasunsa se sai kirkkorakennuksen perusteellisessa korjauksessa 1820-1830-lukujen vaihteessa. Ensimmäinen jumalanpalvelus pidettiin korjatussa kirkossa joulupäivänä 1831. Korjaussuunnitelman laati arkkitehti A.F. Granstedt. Kirkko paloi talvisodan aikana helmikuussa 1940.

Выборг Выборг
Выборг Выборг
Выборг Выборг

 

5. Viipurin Ortodoksinen tuomiokirkko eli Preobrazhenskin katedraali.

Ortodoksinen tuomiokirkko eli Preobrazhenskin katedraalin ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1793 arkkitehti N.A. Lvovin suunnitelman mukaan ja sitä laajennettiin nykyiseen muotoonsa v. 1817.

Выборг Выборг

 

Фото 2006 г.

 

6. Ruotsalais-Saksalainen kirkko.

Vuonna 1799 valmistunut ruotsalais-saksalaisen seurakunnan eli Pie-tari-Paavalin kirkko. Kirkon suunnitteli ku-vernementin arkkitehti Johann Brockmann ja julkisivut oli sommitellut pietarilainen valtioneuvos G.F. von Velten. Kirkko oli sodan jälkeen varastona ja merimiesklubi-na ja vihittiin uudelleen vuonna 1991 Viipurin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkoksi.

Выборг
Выборг Выборг

 

7. Pyhän Eliaan ortodoksikirkko.

Vuonna l796 valmistunut Pyhän Eliaan ortodoksikirkko, jonka kirkkopihalla oli vanha kalmisto. Kirkko paloi heinäkuussa 1941 ja purettiin melkein heti sotien jälkeen.

Выборг Выборг

Довоенные фотографии Ильинской церкви.

Выборг

Восстановление Ильинской церкви.

Выборг Выборг
Выборг Выборг

Свято-Ильинская церковь, август 2006 г.

 

8. Kirkko Pyhälle Hyacintukselle.

Vesiportinkadun varrella sijaitseva keskiaikanen rakennus, joka vihittiin roomalaiskatoliseksi kirkoksi 1700-luvul la. Kirkko pyhitettiin Pyhälle Hyacintukselle v. l802. Seurakuntaa se palveli aina vuoteen l944 asti. Kirkkorakennus restauroitiin asiantuntevasti taidekouluksi 1970-luvun lopulla.

Выборг

 

9. Keskiaikaisen Agricolan kirkon piha ja kellotorni.

Torni on vanhan tuomiokirkon kellotapuli. Yläosa on valmistettu vuonna 1796. Varsinainen kirkkorakennus oli paikalla jo v. 1411. Viimeksi varuskunnan kirkkona toiminut rakennus tuhoutui talvisodan aikana.

Выборг Выборг
Выборг
Выборг Выборг
Выборг Выборг
Выборг Выборг

Часовая башня.

Выборг Выборг
Выборг Выборг

Памятник на полевом кладбище г.Выборга во дворе собора.

 

10. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

Построена в 1935 г. по проекту строительного мастера В. Раутиайнена (V. Rautiainen). Расположена на углу Садовой ул. и бульвара Кутузова.

Выборг

На довоенной фотографии церковь - белое здание с высокими узкими окнами в центре снимка.

Выборг Выборг

2009 г. Фото В.Зверева.

 

11. Церковь в Хиекка (Выборгский поселок).

Часовня в Хиекка (теперь часть Выборгского поселка) построена в 1911 бароном Николаи. В 1925 году расширена и стала церковью. В советское время здание использовалось как кинотеатр.

Выборг Выборг

Фото 2007 г.Авторы современных фотографий: Кирилл Сорокин, Александр Браво, Вадим Зверев.
Старые фотографии из архива С.Кокконена и с сайта www.postileimat.com, коллекция Ханну Нуммела (Hannu Nummela).
Использованы материалы сайта Wiipuri2000.

Последнее обновление: 27.09.2010. 

Add your comment:

Your name:  (required)

E-mail  :  (not required)

Комментарии

1. 2006-02-24 20:12:55 николай (nikbelayev@mail.ru)
Отличное фото

2. 2006-03-17 18:19:08 феврония ()
Спасибо, фотографии отличные, тексты содержательные. ОДнако Преображенский собор, по-моему, строился И.Брокманом с использованием проекта Львова, но не строго по проекту. А костел св. Гиацинта - это разве не бывший рыцарский дом?

3. 2006-03-17 20:07:19 abravo ()
Феврония, а где можно прочитать о строительстве Преображенского собора ? Если Вы правы, то текст, конечно, уточним. Спасибо !

4. 2006-05-31 01:05:13 martin (solafide@mail.ru)
Церковь Илии Пророка уже восстановлена. Про Спасо-Преображенский собор можно прочесть у Кеппа. В Выборге была еще одна лютеранская церковь, т. н. церковь Таликкала - где-то в районе ветлечебницы. Старый кафедральный собор (церковь Агриколы) имеет более богатую историю: 1411 - построена как католический собор 1554 - лютеранский кафедральный собор 1725 - православная церковь Рождества Христова 1788 - ? 1805 - зернохранилище 1913 - православная гарнизонная церковь 1918 - лютеранская гарнизонная церковь, затем Церковь Агриколы 18/02/1940 - церковь разрушена

5. 2006-05-31 17:36:43 martin (solafide@mail.ru)
Кстати, архитектора нового каф. собора звали Эдуард Диппель. А Микаэл Агрикола был не только основоположником финской литературы, но и одним из первых лютеранских епископов Финляндии. Вчера не написал, но фотки действительно отличные. Есть ли где еще фотки капеллы?

6. 2006-05-31 18:18:29 Olekkk (scollect-ov@pop3.rcom.ru)
Маленькая поправочка (если позволите): Агрикола был ПЕРВЫМ архиепископом Финляндии, до него таковой должности просто не было

7. 2006-06-01 02:48:18 martin (solafide@mail.ru)
Это не совсем так, Олеккк. Агрикола учился в Виттенберге вместе с Паавали Юустеном. По возвращении, спустя некоторое время, они оба стали епископами - Агрикола в Турку, а Юустен - Выборге. Архиепископом, насколько я понимаю, Агрикола так и не стал - он пробыл епископом всего около трех лет, да и умер в возрасте не то 49, не то 47 лет.

8. 2006-06-01 03:06:32 martin (solafide@mail.ru)
Архиепископию в Финляндии создали, похоже, только в 1817 году - см. http://www.evl.fi/arkkipiispa/piispat.htm. Однако Агрикола действительно был ПЕРВЫМ епископом Турку - Юустен был первым епископом ВЫБОРГА. Кстати, ходят упорные слухи, что Агрикола был погребен в старом каф. соборе.

9. 2006-06-01 09:58:09 abravo ()
Мартин, спасибо, фамилию архитектора Диппеля я исправил. И еще вопрос. Вы сказали, что восстановлена церковь Илии Пророка. Эта церковь, которая недалеко от вокзала ? А на этой страничке ее описания вообще нет или эта та церковь, которая здесь названа церковью Святого Элии ?

10. 2006-06-01 18:37:40 martin (solafide@mail.ru)
Да, она самая. Pyha Elia - это и есть св. Илия. В народе ее называют просто "Ильинская церковь" или "Ильинка" (это уже местный сленг). Помимо церкви восстановлен дом сторожа и построен или восстановлен (не помню, был ли он в исторической постройке) гостевой дом.

11. 2006-06-01 18:41:41 martin (solafide@mail.ru)
Кстати нынешняя метал. ограда костела св. Гиацинта, судя по старым фотографиям, очень похожа на ограду, некогда бывшую вокруг старого каф. собора -- может, ее туда перетащили? И еще - на той же Подгорной улице, где стоят развалины старого каф. собора, только с другой стороны Крепостной улицы (если не путаю, дом №6), раньше находилась резиденция выборгского епископа. Теперь там какая-то гостиница.

12. 2006-06-02 17:31:29 martin (solafide@mail.ru)
На сайте http://www.cc.jyu.fi/~rpvalta/siirtosrk/luteri.htm#a в разделе "Выборг" есть фотография церкви Таликкала. На сайте http://www.cc.jyu.fi/~rpvalta/siirtosrk/ort.htm в соответствующем разделе есть фотографии еще двух православных церквей, не упомянутых на этой странице. Однако была и еще одна православная церковь, не упомянутая там - она нынче находится на территории бывшего приборостроительного завода.

13. 2006-06-02 22:18:32 abravo ()
Мартин, спасибо, действительно, этих церквей на выборгской страничке нет. Добавим. А Вы не знаете, где они примерно находились, там по ссылкам никакой информации нет или я не понял...

14. 2006-06-03 11:51:30 martin (solafide@mail.ru)
Церковь Таликкала - где-то в районе старого финского кладбища на выезде из города в сторону Питера. Это по сведениям от старожилов, хотя пальцем точно еще никто не показал. У краеведов местоположение дается с точностью до района/поселка. Что касается православных церквей, то о них, по-моему, что-то говорится то ли у Кеппа, то ли в сборнике... "Выборгские истории", если не путаю... такой черный, глянцевый. Сейчас просто нет под рукой ни того, ни другого.

15. 2006-10-24 18:06:35 Владимир ()
Позвольте и мне внести некоторые уточнения. Церковь официально называется Свято-Ильинский храм (Храм святого пророка Божия Илии). Еliaan - это форма родительного падежа от Elias, т.е. Илья по-фински. Так что церковь Элиаана- это ошибочное переводное название. Обычно её упоминают как Ильинскую церковь (построена русскими военными, была гарнизонной церковью). Спасо-Преображенский собор действительно строил Брокман, изменивший проект Фельтена, но и потом в течение 100 лет собор перестраивался разными архитекторами. А кафедральным он стал поздно, кажется, в 1893 году, когда учредили Финляндское и Выборгское архиепископство (кстати, архиепископ Сергий в дальнейшем стал патриархом всея Руси). Решётка у бывшего костёла святого Гиацинта - та самая, что ранее была у Кафедрального собора. Но построено здание костёла не в 1700, а гораздо раньше, в 16 веке. Одно время там было дворянское собрание (рыцарский дом), и только с 1802 - римско-католическая церковь св. Гиацинта (romanilainen - в данном случае не румынский, а римский).

16. 2006-10-24 18:48:00 Владимир ()
Извините, оговорился: вместо "Фельтена" надо читать "Львова".

17. 2006-10-24 20:10:28 abravo ()
Владимир, спасибо большое, я Ваши уточнения внесу в описание выборгских храмов.

18. 2006-10-26 11:54:54 Владимир ()
Рад помочь. Вот, кстати, фото церквей Выборга, сделанные финнами (они практически весь город общёлкали - на сайте хорошо видно). Может, пригодятся... http://www.vanhaviipuri.com/Linnoitus/Kristuksen%20kirkastuksen%20kirkko.jpg http://www.vanhaviipuri.com/Linnoitus/Pietari-Paavalin%20kirkko.jpg http://www.vanhaviipuri.com/Linnoitus/Vesiportinkatu%204.jpg http://koti.phnet.fi/repola/Pyhan%20Eliaan%20kirkko.jpg

19. 2006-11-10 21:09:47 abravo ()
Владимир, спасибо, хорошие ссылки. Посмотрите, может быть Вас заинтересует, мы недавно по Выборгу прогулялись - http://terijoki.spb.ru/trk_terra.php?item=42 .

20. 2006-12-30 01:30:21 Приморский ()
Хочется немного добавить про Таликкаланкиркко. Первоначально она находилась в Койвисто. После постройки Стенбеком нового церковного здания в 1904 г., старая кирха уже не использовалась для богослужений. Она была разобрана и продана выборгскому Христианскому обществу, перевезена в район Таликкала в 1911 году, где использовалась как часовня. В 1925 году приход города Выборга выкупил здание, которое впоследствии стало кирхой св. Михаила в Таликкала. Кирха была обновлена в 1933 году и украшена живописными картинами Лаури Вялке. Первоначальный запрестольный образ "Иисус, стучащий в двери" кисти Элен Ханнула был заменен в 1933 году на "Воскресение Христово", взятый из закрытой православной военной церкви. (Из какой? Из Ильинского храма?). Кирха в Таликкала была разрушена (по другим данным, сгорела) во время войны в 1939 г. Цитата по докладу Ханка Хейки "Койвисто. История, архитектура и интерьер церквей. Деревянные кирхи Койвисто", в сборнике "Кирха в Койвисто-Приморске. Прошлое, настоящее, будущее". Приморск. 2006 г. В том же сборнике множество интересных фотографий по кирхам в Койвисто.

21. 2006-12-30 10:26:28 abravo ()
Спасибо большое за информацию про Таликкаланкиркко. А как найти упомянутый Вами сборник "Кирха в Койвисто-Приморске. Прошлое, настоящее, будущее", он где-нибудь продается ?

22. 2006-12-31 01:00:27 Приморский ()
Сборник был выпущен в 2006 г. по материалам научной конференции, посвященной 100-летию кирхи Койвисто. Сама конференция состоялась в ноябре 2004 года в Приморске и была организована краведческим музеем. Редакторы И.Н. Колотова и Е.Н. Жильцова. Летом книга продавалась в Приморском книжном магазине, хотя наверно ее можно спросить и в музее.

23. 2007-01-13 19:08:14 Андрей (assam66@yandex.ru)
Сайт выборгского православного благочиния с материалами по истории храмов orthodox.vyborg.ru Вся история Выборга - противостояние идеологий и соответственно религиозных конфессий. В связи с чем отсутствие точной информации и намеренные искажения фактов в угоду западной (протестантской и католической церкви). Ильинский храм - русский православный, а не финский. Костел Гиацинта оборудовали в здании не церковного назначения. Куплен у купца Яниша, одного из первых шахматных гроссмейстеров. История Выборгских религиозных общин - одно из "белых пятен". И изыскания на местности, и память о наших предках - крайне важны для современников. Особо Русский православный период. Церковные погосты Саво (Сайма), Яски (Лесогорск), Эярепя(Барышево) - все гостевые и административные базы вдоль Узервы (Вуоксы)-все на языческих святилищах с тысячелетней историей до прихода шведов и переселения финнов на карельские территории. А храмы перечислены далеко не все...см. сайт.

24. 2007-01-13 20:30:22 abravo ()
Андрей, спасибо за Ваше сообщение и ссылку на сайт выборгского православного благочиния. Мы были бы Вам чрезвычайно признательны за поправки. Неточности, конечно, могут быть. Что касается Свято-Ильинского храма, то у нас указано, что он православный и что изначально построен русскими. Последний его статус до разрушения - храм финского православного прихода, это же указано и на сайте orthodox.vyborg.ru . Так что здесь разночтений вроде бы нет.

25. 2007-01-13 21:00:05 Андрей (assam66@yandex.ru)
"Собор финского православного прихода Выборга." Это ваша первая - и сразу закрепляющяя ложную информацию строка. Храм стрили русская православная община, с русским же кладбищем.130 лет - в подчинении Русской православной церкви. И только с получением Финляндией независимости 1917 года началось отчеждение православных церквей и приходов под юристдикцию греческой церкви, сосменой календаря и Богослужебного устава. Что и превило к передаче храма Финского православного прихода в 1929 гду.Всего 10 лет, до прекращения использования здания по назначению (по 1939 год), не дают оснований вычеркивать 139 лет русской православной истории этого памятника из нашей с вами памяти! И объвлять его на вашем сайте "Собором финского православного прихода" Полемику можно продожить не только по этому храму.... По существу, наше поголовное преклонение перед Финской и Шведской историей сделало нас ллюдьми без "собственной, своей истории". Осуждать своих дедов и отцов за их жизнь на этой земле - уже грех. А по всякому случаю приписывать все лучшие достижения в культурной жизни - нашим соседям - по меньшей мере - не патриотично. На карте 1741 года с карельской топонимикой возле Териеки западнее помечено поселение Афоно, есть ли какая информация об этом поселении? Есть ли у васданные о древних греческих полисах в районе Зеленогорска? Есть озможность посотрудничать. С уважением ....Андрей.

26. 2007-01-13 21:56:46 abravo ()
Андрей, наверное, Вы правы и первую фразу о Свято-Ильинском храме нужно поправить. Почему так было написано, я уже объяснил, отталкивались от последнего исторического периода существования храма. К сотрудничеству готовы с удовольствием, Вы можете написать либо на мой адрес alexandr точка bravo собака gmail точка com, либо на адрес автора этого раздела Кирилла Сорокина. Его адрес есть на каждой страничке раздела, наверху на меню под ссылкой "Почтовый ящик".

27. 2007-01-15 18:59:06 Владимир (vmsagan@mail.ru)
То, что исследователям приходится переводить финские источники и при этом допускаются неточности перевода и недоговорки - не их вина. Мало у нас хороших русских изданий по истории Выборга. Раз уж тут так тщательно стали разбираться, то разрешите и мне опять уточнить: в статье о Доминиканском соборе второй абзац следует, видимо изложить "в 17 веке расположенная вблизи башня Ратуши была приспособлена под колокольню". Возможно было бы интересно упомянуть, что старый Кафедральный собор (здесь названный "Агрикольским") последовательно был католическим, лютеранским и православным. Кстати, сайт Свято-Ильинского храма - http://www.na-gore.ru/, там вся его история изложена масимально подробно. И большое спасибо авторам сайта. Приятно, что нашим городом так интересуются.

28. 2007-01-15 22:49:47 abravo ()
Владимир, спасибо Вам за внимание, понимание и уточнения. Ваши уточнения обязательно учтем.

29. 2007-04-18 18:14:25 Владимир ()
Материал о ещё одной церкви - Госпитальной: http://www.vyborg-press.ru/content/view/7565/232/

30. 2007-05-04 10:04:27 Евгений (evgeniy.filippov@city,vbg,ru)
сравните О Петропавловской гарнизонной церкви источник: http://vyborg.org.ru/sobor.htm О филиале Петропавловской гарнизонной церкви ,Успенской часовне: http://city.vbg.ru/proj.php?par_id=143 Кроме того при каждой воинской части в Выборге был свой храм, в частности на Папуле(7-й Финляндский полк)была церковь Тихвинской иконы Божьей матери.

31. 2007-05-10 23:10:15 abravo ()
Владимир, Евгений - спасибо большое, информацию о госпитальной Петропавловской церкви в Петровском поселке обязательно добавим.

32. 2007-05-17 17:23:38 Надежда ()
В 1995 году был обнаружен огромный подвал на месте бывшего Нового Кафедрального собора. Сегодня эта тема всплыла вновь, так как стали образовываться провалы. Если возможно выложить на сайте информацию о фундаменте или самом подвале, была бы очень признательна. Возможно, у кого-то есть сам проект архитектора Диппеля. Любые ссылки, даже на статьи на иностранных языках, были бы очень полезны. Заранее спасибо

33. 2007-07-04 00:18:30 Приморский ()
Еще маленькие уточнения про Таликкаланкиркко. Возможно они кому-то покажутся интересными. Старую церковь из Койвисто продали в Выборг за 4000 марок, где после ремонта она получила название Mikaelin kirkko Источник: ?Koivisto : sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista?. K.W.Hoppu, Erkki Kansanaho. ? Porvoo: Koivikko- saatio,1953. В 1911 году старую церковь перевезли из Койвисто в Выборг, поставили на улице Валтакату (ныне Приморская), близ пересечения ее с улицей Гагарина. Проект реконструкции выполнил архитектор Я. Ланкинен. Он же наблюдал за ее перевозкой. Источник: "Березовское. Бьерке. Койвисто. Приморск" Ред. А.П.Кандыбко. ИПК ?Вести? Санкт-Петербург, 1989.

34. 2007-08-18 23:31:29 Palias ()
Korjatkaa Iivanat Viipuria kun teillä nyt on rahaa,

35. 2007-08-21 13:17:16 schlos ()
Kääntykää Viipuriin hallinnon!

36. 2007-12-29 01:48:54 Приморский ()
А вот это о чем? "Выборгскому народному суду исполнилось 100 лет в конце сентября, а на следующий день освятили новую часовню в Выборге на Каннаксентиэ /Ленинградское шоссе/. Это здание было построено частично под землей и было наверное уникальным во всей Финляндии." Взято отсюда http://bic.vbg.ru/kraevedenie.php/zhizn-vyborga.html

37. 2008-06-03 16:29:41 Ольга (orassypnova@yandeks.ru)
видела часовню своими глазами-очень впечатляет.

38. 2009-08-03 00:23:20 vobujlo4ka (vobujlo4ka@mail.ru)
Большое спасибо за фотографии. Так стыдно перед финнами за то, что все растеряли и продолжаем терять. Нет нам прощения....

39. 2009-10-29 21:51:11 ВЛАДИМИР ()
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И КРАСИВО ПРЕДСТАВЛЕНО В ВЫБОРГЕ ЦЕРКОВНЫЕ ЗДАНИЯ ИХ КРАСОТА ЗАВОРАЖИВАЕТ РАСМАТРИВАЯ ВСЕ ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ КОТРЫЕ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ДО 1939 Г. ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО ЗДАНИ ПОСТРОЕННОЕ ДО ВОЙНЫ НО НА САЙТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ЦЕРКОВЬ ПО САДОВОЙ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ

40. 2009-12-04 04:10:28 DEN ()
Здравствуйте! Хотелось бы узнать правда ли что финские власти предлагали восстановить новый кафедральный собор по старым чертежам? И вообще имеются ли какие то планы у местных властей или общественности по восстановлению старого и нового кафедрального собора и церкви Доминиканских братьев?

41. 2009-12-05 19:00:08 abravo ()
Den, официальной информацией я не располагаю, спросил у выборжан у нас на форуме. По поводу восстановления нового кафедрального собора ничего не слышали и считают это маловероятным. Здание бывшего собора Доминиканского монастыря в свое время городские власти передали некоей Новоапостольской церкви, обещавшей его восстановить. Ничего из этого не вышло. Сейчас в планах городских властей - приведение в порядок зданий на Крепостной улице. Учитывая, сколько предстоит сделать, можно смело утверждать, что до собора у них руки дойдут не скоро.

42. 2010-03-04 00:15:52 SC ()
Новый кафедральный собор обязательно нужно восстанавливать, ведь это был единственный памятник такого рода на территории России (не просто лютеранская кирха, а собор!). Зря его вообще после войны разобрали, большую ошибку тогда совершили.


Rambler's Top100 page counter

© terijoki.spb.ru 2000-2021 Использование материалов сайта в коммерческих целях без письменного разрешения администрации сайта не допускается.